SABUNOL - spray do odstraszania pcheł 100 ml

Nowy produkt

Preparat o działaniu przeciwpchelnym i przeciwkleszczowym.

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Wyświetl historię cen produktu

Historia cen produktu

SABUNOL - spray do odstraszania pcheł 100 ml

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

22,90 zł

Wykazana badaniami 100% eliminacja:

- dorosłych osobników pcheł
- dorosłych kleszczy
- larw pcheł – bezpośrednio po zastosowaniu
- kleszczy w stadiach juwenilnych
Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Składniki aktywne:
Permetryna – 1g/1kg
Geraniol – 0,5g/1kg

Sposób użycia:
Preparat rozpylić równomiernie z odległości 15 cm. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć.
Dawka 0,01 ml/cm2.

Uwagi!
Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zawiera Permetrynę.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie prowokować wymiotów. Zanieczyszczone oczy
natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody.

Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać dużą ilością wody. Wdychanie – w razie złego samopoczucia wyjść na świeże powietrze. Dłuższy kontakt cieczy ze skóra może powodować wysuszenie, z okiem – łzawienie i
zaczerwienienie, połknięcie – podrażnienie układu pokarmowego. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej.

Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody. Duże ilości odpadowego produktu oddać do firmy zajmującej się utylizacją.

Podobne produkty