SABUNOL - emulsja do kąpieli przeciw pchłom 150 ml

Nowy produkt

Sabunol emulsja do kąpieli służy do ochrony przed pchłami i kleszczami.

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Wyświetl historię cen produktu

Historia cen produktu

SABUNOL - emulsja do kąpieli przeciw pchłom 150 ml

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Produkt przeznaczony jest do likwidacji pcheł i kleszczy w miejscach ich bytowania, w otoczeniu ludzi i zwierząt domowych. Najlepsze efekty długotrwałego zabezpieczenia przeciw inwazji pcheł uzyskuje się łącząc użycie emulsji z późniejszym stosowaniem spray'u Sabunol.

Składniki aktywne: permetryna 1,95g/1kg, imidachlopryd 0,26g/1kg, geraniol 0,06g/1kg.

Zastosowanie: myte miejsce zmoczyć woda. Nanieść niewielka ilość preparatu w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2. Wytworzyć piane. Po zakończeniu dokładnie spłukać woda. W razie konieczności zabieg można powtórzyć. Skuteczność preparatu obserwowano po 5 min.

Środki ostrożności:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zawiera Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć dużą ilością wody. Połkniecie – nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Długotrwały kontakt ze skóra może powodować słabe Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zawiera Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć dużą ilością wody. Połkniecie – nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Długotrwały kontakt ze skóra może powodować słabe podrażnienia, kontakt z okiem – zaczerwienienie spojówek, pieczenie, łzawienie, połkniecie – zaburzenia żołądkowe. Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć dużą ilością wody, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości odpadowego produktu należy przekazać do firmy utylizacyjnej. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze pokojowej, z dala od żywności, napojów i pasz.

Nie dopuszczać do kontaktu kotów z preparatem!

Podobne produkty