IXODER - spray odstraszający kleszcze i komary 100 ml

Nowy produkt

Do ochrony zwierząt przed kleszczami i komarami:

  • podczas spacerów po lasach i łąkach
  • w czasie polowań
  • we wszystkich innych sytuacjach, w których zwierzę jest szczególnie narażone na inwazję pasożytów i wymaga zwiększonej ochrony 

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Wyświetl historię cen produktu

Historia cen produktu

IXODER - spray odstraszający kleszcze i komary 100 ml

Najniższa cena produktu z dnia

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

25,90 zł

Produkt wyjątkowo skutecznie zabezpiecza zwierzęta przed inwazją kleszczy i komarów.

Spryskać całą powierzchnię ciała zwierzęcia. Chronić nos, oczy i pysk. Zabieg powtarzać co 3 godziny.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy i skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Połknięcie – nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. Wdychanie: opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Trzymać z dala od żywności, napojów, pasz. Wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych , połkniecie – zaburzenia przewodu pokarmowego, kontakt z okiem – łzawienie i podrażnienie, długotrwały kontakt ze skórą – słabe podrażnienie i wysuszenie skóry. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać duża ilością wody, a opakowanie oddać do recyklingu. Duże ilości produktu odpadowego należy przekazać do firmy utylizacyjnej.

Podobne produkty