Parametry wody w oczku wodnym

Kategoria: Ryby Data dodania: sierpnia 13, 2021

Jakość wody w przydomowym oczku wodnym wpływa na zdrowie ryb, rozwój roślin oraz ogólną kondycję całego zbiornika. Chcąc zapewnić komfortowe warunki życia rybom, odpowiedni wzrost roślinom i maksymalnie ograniczyć rozwój glonów, powinniśmy systematycznie badać wodę w oczku.

Parametry, na które musimy szczególnie zwrócić uwagę to:

– odczyn (pH) – woda może mieć charakter kwasowy (pH 0-7), zasadowy (pH 7-14) lub obojętny (pH=7). W oczku wodnym, w którym trzymane są najpopularniejsze gatunki ryb, odczyn wody może wynosić od 6-8. Lepszy dla zdrowia ryb będzie odczyn niższy, czyli ok. 6-7, ponieważ w wodzie z odczynem wyższym (powyżej 7) wzrasta zawartość trującego dla ryb wolnego amoniaku. Warto również unikać dużych skoków pH, czemu służy kolejny parametr;
– twardość węglanowa (kH) to zawartość wodorowęglanów i węglanów w wodzie. Jest ona niezwykle ważna w kontekście zapobiegania dużych zmian odczynu. Aby skutecznie zapobiegać gwałtownym zmianom pH, twardość węglanowa powinna wynosić minimum 4on;
– związki azotowe (związki amonowe, azotyny i azotany) – stanowią one produkty rozpadu substancji białkowych. Są szczególnie szkodliwe dla ryb (zwłaszcza amoniak i azotyny), dlatego należy dbać o czystość zbiornika, usuwać zalegające liście, martwe rośliny i nie przekarmiać ryb. W przypadku pojawienia się w wodzie wolnego amoniaku lub przekroczenia wartości azotynów NO2 powyżej 0,2 mg/l, należy podmienić znaczną ilość wody, poprawić filtrację i mocno napowietrzać wodę. Azotany NO3 są naturalnym nawozem dla roślin, ale w wyższych stężeniach mogą być szkodliwe dla ryb, dlatego trzeba dbać by ich wartość nie przekraczała 40 mg/l. W celu zadbania o odpowiedni poziom wszystkich związków azotowych w wodzie w oczku, należy zapewnić wydajną filtrację z dobrymi wkładami biologicznymi, niezbędnymi dla bakterii nitryfikacyjnych przetwarzających związki azotowe;
– fosforany (PO4) – zakłócenia w procesie nitryfikacji wywołać może duży rozrost glonów. Aby mu zapobiec musimy dbać o właściwy poziom fosforanów. One również, podobnie jak azotany, pochodzą z odpadowej materii organicznej. Nadmiar fosforanów bezpośrednio przyczynia się do nadmiernego rozrostu glonów, dlatego powinniśmy dbać o to, by ten parametr nie przekraczał 1mg/l.

W sklepach zoologicznych dostępne są testy paskowe i kropelkowe do badania jakości wody w oczku wodnym ( KLIK ). Zaopatrując się w nie i regularnie testując wodę, zapewniamy naszym podopiecznym zdrowe i komfortowe warunki życia.

Bibliografia:
Pielęgnacja oczka wodnego – jakość wody [w:] „Magazyn Akwarium” nr 3/2021 (187), s. 38-44.


Komentarze

Zostaw komentarz