Hotele dla owadów – moda czy konieczność?

Kategoria: Ptaki Data dodania: marzec 24, 2021

Coraz częściej słyszymy o hotelach dla owadów. Stają się one obecne w naszych ogrodach i przestrzeniach miejskich (parkach, skwerach, ogródkach działkowych). Ich pojawienie się jest wynikiem coraz większej świadomości ludzi na temat wpływu naszych codziennych działań na środowisko naturalne. Co zatem robimy nie tak, że szkodzimy owadom i budujemy im „sztuczne domy”? Badania mające wyjaśnić tę kwestię prowadzone są przez przyrodników od lat. Za główne źródła problemu uważa się postępującą chemizację w rolnictwie, wyniszczającą wiele pożytecznych gatunków owadów czy wzrost urbanizacji i trend wyjątkowej dbałości o zieleń (bardzo dokładne grabienie liści, regularne koszenie trawników, usuwanie leżących na ziemi kawałków drewna)

Naukowcy i hodowcy (pszczelarze) szczególnie zatroskani są o przetrwanie owadów zapylających, dzięki którym rośnie i wydaje owoce 1/3 roślin, jakie spożywamy. Niestety na całym świecie, wskutek ludzkich działań, populacje owadów zapylających zmniejszają się o 20% lub nawet 50% w ciągu roku!

Głównymi zapylaczami roślin są pszczołowate, które nie tylko pochodzą z hodowli, ale również żyją dziko (w samej Polsce odnotowano aż 470 rożnych gatunków pszczół i 30 gatunków trzmieli zaliczanych właśnie do tej grupy). W zapylaniu pomagają także inne owady, takie jak motyle, osy, muchówki i chrząszcze. I właśnie dla nich dedykowane są budowane w ostatnim czasie, z tak wielkim entuzjazmem, hotele.

Hotel dla owadów to sztuczna budowla, która ma na celu zapewnić schronienie, miejsce do gniazdowania i hibernacji różnym gatunkom bezkręgowców. Materiałem budulcowym są przeważnie naturalne surowce, takie jak drewno, kamienie, gałęzie, szyszki, słoma, glina, liście czy kora. Można jednak wykorzystać wiele innych tworzyw, np. ceramikę. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Jeśli nie mamy pomysłu na samodzielne wykonanie konstrukcji, z pomocą przychodzą firmy wykonujące najróżniejsze, wielopoziomowe hotele. Użyty w budowli materiał będzie wykorzystywany przez dane grupy owadów, więc im bardziej urozmaicony, tym większa będzie bioróżnorodność w pobliżu miejsca umieszczenia hotelu.

Najczęściej hotele dla owadów wykorzystywane są przez ogrodników czy hodowców owoców i warzyw, ale i w miastach montuje się ich coraz więcej, co pozwala przetrwać licznym gatunków w „zamkniętych przestrzeniach”.

Bibliografia:
Jagiełło K., Szałata R. „Hotele dla dzikich zapylaczy. Zrób to sam!” Dostępne on-line: https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2019/06/fa20ae88-hotele-dla-zapylaczy-zrob-to-sam.pdf, Fundacja Greenpeace Polska
Ziemiański M., Klimczak A. „HOTELE DLA OWADÓW – DOBRA PRAKTYKA CZY WIELKA POMYŁKA?” Dostępne on-line: http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2018/287.pdf
http://www.konarski.edu.pl/dokumenty/aktualnosci/hoteldlaowadow.pdf

Komentarze

Zostaw komentarz