Czym jest liofilizacja?

Kategoria: Psy Data dodania: wrzesień 12, 2019

Liofilizacja, czyli suszenie sublimacyjne to proces, który polega na usuwaniu wody z zamrożonego materiału poprzez sublimację, czyli bezpośrednie przejście wody ze stanu stałego w stan pary (z pominięciem stanu ciekłego).

Proces liofilizacji przeprowadza się w komorze próżniowej pod wpływem niskiego ciśnienia i ujemnej temperatury. Jest on złożony i wieloetapowy. Ogólnie mówiąc – początkowo produkt poddaje się zamrożeniu, później następuje faza suszenia sublimacyjnego, a na koniec dosuszanie do konkretnej wilgotności końcowej, co jest równoznaczne z podniesieniem temperatury do dodatnich wartości. W pierwszym etapie usuwana jest zamrożona woda poprzez wspomnianą sublimację. Po jej usunięciu w materiale zostaje jeszcze woda, która nie uległa zamrożeniu, czyli związana chemicznie. Jest ona usuwana w drugim etapie, który polega na ogrzewaniu produktu.

Badania, których wyniki opublikowano w 2005 roku wykazały, że liofilizacja jest dużo korzystniejsza niż suszenie konwekcyjne (gorącym powietrzem). Stwierdzono zależność między jakością suszu a temperaturą, w jakiej zachodzi proces. O ile oba sposoby suszenia wpływają na pogorszenie jakości, to w przypadku liofilizacji dzieje się to w znacznie mniejszym stopniu. Spadek zawartości badanej substancji po suszeniu sublimacyjnym był nieznaczny, natomiast w przypadku suszenia konwekcyjnego straty były znacznie większe. Co za tym idzie, badania wskazały na znacznie lepszą jakość produktu liofilizowanego.

Zaletą liofilizacji jest brak konieczności dodawania konserwantów, ponieważ proces sam w sobie hamuje aktywność drobnoustrojów i niepożądanych reakcji, takich jak np. utlenianie. Dlatego liofilizaty zachowują swój aromat. Warto też zaznaczyć, że pokarmy liofilizowane są najbliższą alternatywą diety surowej, ale ich przewaga leży w łatwiejszej higienie otoczenia, braku konieczności mrożenia i rozmrażania. Na polecenie zasługują także liofilizowane przysmaki, które są doskonałym, zdrowym rozwiązaniem, dodatkowo łatwym w przechowywaniu. Zachęcam do spróbowania.

Produkty liofilizowane dla zwierząt znajdziecie pod linkiem --> KLIK

Bibliografia:
Gawełek J., Effect of convection and freeze drying conditions on the quality of dried carrot roots, „Inżynieria Rolnicza”, 2005, nr 11(71), s. 119 – 127, dostępny w Internecie: http://ir.ptir.org/index.php?mood=article&article_id=1422
www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/liofilizacja
yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0019-0022
Hołda K., Kosmiczna karma, czyli kilka słów o liofilizatach, „Rynek Zoologiczny”, 2018, nr 7(116), s. 10-12

Komentarze

Zostaw komentarz