Prodibio Biodigest Pro - bakterie

Nowy produkt

Prodibio BioDigest Pro - skoncentrowane szczepy bakterii.

267,90 zł

Prodibio BioDigest Pro jest skuteczny w zbiornikach słodkowodnych i z wodą morską. Produkt zawiera skoncentrowane szczepy bakterii, które naturalnie filtrują i eliminują produkty prze w akwarium.

Prodibio BioDigest Pro jest stworzony z naturalnie nitryfikujących, redukujących azotany oraz posiadających inne właściwości szczepów bakterii. Zostały one wybrane ze względu na ich zdolność do przekształcania amoniaku w azotyny, azotynów w azotany i azotanów w azot.

Biologiczna filtracja szybko rozpoczyna się dzięki nitryfikującym bateriom takim jak: Nitrosomonas europaea oraz Nitrobacter winogradskyi... Oczyszczanie akwarium poprzez trawienie odpadków jest wspomagane przez obecność zróżnicowanych szczepów heterotroficznych bakterii w optymalnych proporcjach. Na przykład: Paracoccus denitrificans oraz Pseudomonas stuzeri... Każda z tych bakterii pełni inną funkcję. Niektóre z nich są zdolne do biosyntezowania azotanów redukując enzymy w warunkach aerobowych. To pozwala na efektywne oczyszczenie wody, zredukowanie azotanów i fosforanów oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się glonów nitkowatych.

DLACZEGO PRODUKT POWINIEN BYĆ STOSOWANY CO 15 DNI?

BioDigest Pro jest szczególnie efektywny przez pierwsze 2 tygodnie. Szybkość rozmnażania się bakterii jest różna dla każdego ze szczepów, co pozwala na utrzymanie optymalnych proporcji ich rozwoju w akwarium przez 15 dni. Jeżeli chcesz przyspieszyć proces oczyszczania akwarium, nie zwiększaj dawkowania produktu, ale używaj BioDigest Pro w mniejszych odstępach czasowych.

Dakowanie:
1 ampułka na każde 10 000l co 15 dni

Opakowanie:
10 ampułek

PRO711

Podobne produkty