Seachem MultiTest: Phosphate 75 Tests - test fosforanów


Nowy produkt

  • Wykrywa fosforany w zawartości mniejszej niż 0.05 mg/L
  • Stojak na 6 testów jednocześnie
  • Do akwariów morskich i słodkowodnych

99,90 zł

Zestaw przeznaczony jest do pomiaru poziomu nieorganicznych fosforanów, nie fosforu. W naturalnej wodzie morskiej ilość fosforanów waha się od mniej niż 0,01mg/l do 0,3mg/l. W akwariach rafowych poziom fosforanów nie powinien przekraczać 0,2mg/l. Fosforany nie są szkodliwe dla większości ryb i bezkręgowców, ale utrzymywanie w zbiorniku niższego poziomu niż 1,0mg/l zapobiega rozrastaniu się glonów. W wodzie słodkiej ilość fosforanów nie ma krytycznego znaczenia, a ich poziom zależy od zawartości w wodzie azotanów, manganu, żelaza i witamin oraz ilości roślin. Poziom fosforanów w wodzie słodkiej jest zwykle wyższy niż wartości wykrywane przez ten test, co oznacza konieczność rozcieńczania próbki wodą destylowaną przed wykonaniem badania. Jeśli w zbiorniku nie dochodzi do niekontrolowanego rozrastania się glonów, zawartość fosforanów można uznać za prawidłową. 

Test wystarcza na przeszło 75 pomiarów.

S.MTPHO75T

Podobne produkty