Lista produktów producenta Zoolek

20,90 zł

Zoolek test NO2- służy do oznaczania zawartości azotynów w zakresie 0,1-10 mg/l metodą kolorymetryczną.

16,90 zł

Zoolek Algocaps jest preparatem akwarystycznym zapewniającym czystą i przejrzystą wodę. Jego zaletą jest natychmiastowe i długotrwałe działanie (do 4 tygodni).

5,90 zł

Akwarystyczny preparat pielęgnacyjny zapewniający higieniczne warunki w akwariach słodkowodnych. Ogranicza ilość światła w paśmie sprzyjającym rozwojowi glonów hamując w ten sposób ich wzrost. Preparat nieszkodliwy dla roślin. 

16,90 zł

Capicaps T jest preparatem pielęgnacyjnym do stosowania w ozdobnych akwariach słodkowodnych. 

10,90 zł

Akwarystyczny preparat pielęgnacyjny zapewniający higieniczne warunki w akwariach słodkowodnych. Nieszkodliwy dla ryb (również dla narybku) i roślin. Nie niszczy flory bakteryjnej filtrów.

od 5,90 zł

Akwarystyczny preparat pielęgnacyjny zapewniający higieniczne warunki w akwariach słodkowodnych. Nieszkodliwy dla roślin. 

16,90 zł

Protocaps M jest preparatem pielęgnacyjnym do stosowania w ozdobnych akwariach słodkowodnych.

19,90 zł

Zoolek test GH-KH służy do oznaczania twardości ogólnej (GH) i węglanowej (KH) wody z dokładnością 1 stopnia niemieckiego (°n). 

17,90 zł

Zoolek test pHx2 służy do pomiaru odczynu w zakresie ogólnym 4,5-9,0 z dokładnością 0,5 i w zakresie zawężonym 6,0-8,0 z dokładnością 0,2.

20,90 zł

Zoolek test PO4 służy do pomiaru stężenia jonów fosforanowych PO4-3 w wodzie słodkiej i morskiej.

Pokazuj 1 - 10 z 10 pozycji